بـازار لندن - کـاونت گاردن , Covent Garden Market

بـازار لندن - کـاونت گاردن , Covent Garden Market

بـازار کاونت گاردن Covent Garden در محله شیک و اشرافی نشین کاونت گاردن در مرکز شهر لنـدن واقع شده است.  فعالیت قـبلی این بـازار لـنـدن خرید و فـروش انواع گل‌، میوه ‌و سبزیجات بوده است. در سال ۱۹۷۴ بـازار کاونت گاردن جدید با انواع مشاغـل شـامل رستوران‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ در فضای قدیمی بازار ایجاد شده است.

کاونت گاردن در بازار لندن یکی از جاذبه‌های توریستی شهر لندن به شمار می‌رود، هنرمنـدان خیابانی برای جذب بیشتر درآمد، اغـلـب اوقـات در حال سرگرم ‌نمودن توریست‌های داخلی و خارجی این منطقه می‌باشند. همچنین سالـن اپـرا یا تماشاخانه سلطنتی که در بخـشی از بازار گـل‌ فـروشان پیشیـن به نام «تـالار گـل»، ایجاد شــده در مجـاورت میـدان پیشیـن  (بـازار قـدیمی )  قــرار دارد و به آن اپـــراء کـاونـت گـاردن هم گـفـتـه میشـود

بازگشت به صفحه اصلی سایت بــــازار لـنــدن