نیازمندیهای لندن - عـمـده فروشی مواد غـذایی - عکاسی و فیلم برداری - عـقـد و ازدواج

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
 020 8959 3611   سفره عقد گلچین
 020 7483 1934    سفره عقد گالری ثـریا
 079 5123 6326   پذیرائی موسسه باختر
     
عـمـده فـروشـی   پـخـش مـواد غـذائـی
 020 8961 9999
  انجمن - عمده فروشی
 020 0000 0000
  پـگـاه - عمده فروشی
 020 8241 2083
  چیکا - عمده فروشی
 020 8963 0012
  مـاهان - عمده فروشی
 020 8951 1402
  سبزیجات و حبوبات منجمد
     
عکس و فیلمبرداری   عکـس و فیلـمبـرداری
 020 8955 5959
  آتـوسـا
 020 8255 9970
  بهمن آزاد
 020 8953 3113
  درام استودیو
 020 7385 2272
  رضا کاضمی
 020 8958 1441
  شاهین
 020 8446 6573
  عکاسی - فیلمبرداری
 079 3919 3009
  عکاسی - فیلمبرداری