نیازمندیهای لندن - پـذیرایی - پخش مواد غذایی - پست - پلاستیک

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
 020 8959 3611   سفره عقد گلچین
 020 7483 1934    سفره عقد گالری ثـریا
 079 5123 6326   پذیرائی موسسه باختر
     
عـمـده فـروشـی   پـخـش مـواد غـذائـی
 020 8961 9999
  انجمن - عمده فروشی
 020 0000 0000
  پـگـاه - عمده فروشی
 020 8241 2083
  چیکا - عمده فروشی
 020 8963 0012
  مـاهان - عمده فروشی
 020 8951 1402
  سبزیجات و حبوبات منجمد
     
پـسـت   پـسـت
 020 8205 4418   پرشیا گیفت لند
     
پـلاستیک   پـلاستیک
 020 8349 2083   لوازم منزل، حمام ... و
     
پـیـتـزا   پـیـتـزا
 020 8349 2083   لوازم منزل، حمام ... و