50p آگهی در بازار لندن از

 

صرافی لندن

 

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT   حـواله اسکناس     بانکیTT اسکناس ارز
  40000   38000 36500     36000 35000 پوند
  پرداخت از حساب  صرافی   31300 30500     30200 29300 یورو
    30600 30000     29700 28900 دلار
  سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
حـواله
اسکناس   بانکی
اسکناس ارز
+ 1% 30600 30500   30100 30100 دلار
+ 1% 31300 31000    10%+ مالیات و کارمزد 30600 یورو
+ 1% 37500 37000   36500 پوند
--- 0000 0000   8200 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 14,100,000 آزادی - جدید  
  تومان 13,000,000 آزادی - قدیم  
  تومان 7,850,000 آزادی - نیم  
  تومان 4,900,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,950,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

سفارش آگهی

There are no advertisements in this category