مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

صرافیTT شخصیTT اسکناس   بانکیTT ارز   ارز
37400 37000 36000   34000 33500   پوند
34100 33800 32800   30900 30500   یورو
29300 29000 28200   26600 26300   دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

   
فروش ارز و حواله   خرید ارز  

تهران

  
صرافیTT شخصیTT اسکناس   بانکیTT ارز ارز
30100 29000 29300   28700 28200 دلار  
35000 33750 34100   33400 32800 یورو  
38400 37000 37400   36600 36000 پوند  
8190 7890 7970   7810 7680 درهم  

صرافی لندن - نرخ سکه

  بازار تهران  
  تومان 13,600,000 سکه آزادی - جدید  
  تومان 12,700,000 سکه آزادی - قدیم  
  تومان 7,250,000 سکه آزادی - نیم  
  تومان 4,300,000 سکه آزادی - ربع  
  تومان 2,150,000 سکه آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا