مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  صرافیTT شخصیTT اسکناس   حوالهTT ارز ارز
  35000 33000 32000   31500 30000 پوند
  31200 29400 28500   28000 26700 یورو
  26200 24650 23900   23500 22400 دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

 
فروش ارز و حواله   خرید ارز  

تهران

صرافیTT شخصیTT اسکناس   حواله اسکناس ارز
26500 25100 24900   25000 23800 دلار
31600 29900 26750   29800 28400 یورو
35400 33600 33300   33400 31800 پوند
7210 6800 6770   6850 6480 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 10,900,000 آزادی - جدید  
  تومان 10,200,000 آزادی - قدیم  
  تومان 5,700,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,800,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,200,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا