مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  39000 38500 37000   36700 35700 پوند
  --- 32200 31100   30900 30000 یورو
  --- 27600 26800   26700 26000 دلار
  --- سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
بانکیTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
+ 0% 27600 27500   26740 26500 دلار
+ 0% 32200 32000   31000 30700 یورو
+ 0% 38500 38100   36750 36500 پوند
--- 7520 7490   7250 --- درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 11,700,000 آزادی - جدید  
  تومان 11,300,000 آزادی - قدیم  
  تومان 5,950,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,500,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,230,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

There are no advertisements in this category