مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  32000 30400 29500   28500 27500 پوند
  27800 26400 25600   24800 23900 یورو
  23000 21900 21200   20500 19800 دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
23000 22000 21900   21300 21000 دلار
27800 26550 26430   25700 25350 یورو
32000 30550 30400   29600 29200 پوند
6250 5990 5960   5800 5720 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 9,700,000 آزادی - جدید  
  تومان 9,300,000 آزادی - قدیم  
  تومان 5,150,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,330,000 آزادی - ربع  
  تومان 1,850,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا