50p آگهی در بازار لندن از

 

سفارش آگهی  

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  صرافیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  38500 38000 36700   36500 35500 پوند
  پرداخت از حساب  صرافی 31500 30450   30300 29500 یورو
  27900 26900   26800 26100 دلار
  سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
حـوالهTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
+ 1% 27900 27700   27300 27000 دلار
+ 1% 31500 31200   30900 30500  یورو
+ 1% 38000 37700   37200 36700 پوند
--- 7580 7550   --- --- درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 12,250,000 آزادی - جدید  
  تومان 11,950,000 آزادی - قدیم  
  تومان 6,750,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,820,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,250,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

There are no advertisements in this category