مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  35500 35000 34000   33500 32500 پوند
  30700 30250 29400   28950 28100 یورو
  25500 25200 24500   24100 23400 دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
25530 25300 25200   25000 24300 دلار
30700 30400 30250   30100 29300 یورو
35500 35200 35000   34900 34000 پوند
6950 6910 6860   6800 6620 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 10,900,000 آزادی - جدید  
  تومان 10,500,000 آزادی - قدیم  
  تومان 6,300,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,950,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,350,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا