مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  34800 34400 33000   32000 31500 پوند
  30200 29800 28500   27700 27300 یورو
  25200 24900 23800   23100 22800 دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
25150 24900 24800   24200 23800 دلار
30200 29830 29700   29000 28500 یورو
34800 34450 34300   33500 33000 پوند
6840 6780 6750   6590 6480 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 10,550,000 آزادی - جدید  
  تومان 10,300,000 آزادی - قدیم  
  تومان 5,950,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,820,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,250,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا