مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات
Contact 020 8867 0904
www.dfsworldwide.com
Created by
Location

Location

London, UK
Unit 7, Marlin Park, Central Way, Feltham, London, TW14 0XD

DFS ارسال بار زمینی و هوایی

Advert details

Advert ID: 204
Displayed: 421
Expires: 2020-01-06 08:12:00

Description

DFS International Shipping

ارسال بار زمینی   ارسال بار هوایی

DFS International Shipping

خدمات دریافت و تحویل بار در محل و فرودگاه ها

Unit 7, Marlin Park, Central Way, Feltham, London TW14 0XD

- حمل بار زمینی با تریلر به گمرک شهریار

- حمل بار دریایی با کانتینرهای ۲۰-۴۰ فوت مربع به بندرعباس

- حمل بار هوایی با هر وزن و به هر مقصد در سراسر جهان

ABN Constraction Ltd.


 

Comments

Comments

My other offers